دوشنبه, 25 مارس 2019
لوگو

 تماس با تیم جهان تحصیل

   Jahantahsil@gmail.com

ID Skype :  Jahantahsil

Telegram : @Jahantahsil

 


آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6711
 بازدید امروز : 1547
 کل بازدید : 3478167
 بازدیدکنندگان آنلاين : 13
آسیا
تماس قوری-آیلتس

 

""همه امور با تخفیف ویژه45% "" به وبسایت تیم دانشجویی جهان تحصیل خوش آمدید. انجام امور اخذ پذیرش تحصیلی در کشورهای سوئد(در مقاطع لیسانس،ارشد،(دکتری بورسیه) و کالج زبان- مالزی(تمامی مقاطع تحصیلی )-نروژ(لیسانس ، ارشد)-کانادا(لیسانس ، ارشد) -هندوستان(تمامی مقاطع تحصیلی)-فرانسه(ارشد و (دکتری بورسیه)-آمریکا(فقط تحصیلی) - انگلستان(دانشگاه ها و کالج های زبان)دانمارک(ارشد . دکتری)-بلژیک(ارشد و دکتری و کالج زبان فرانسوی)- آلمان( لیسانس،ارشد(مشروط بر دوره زبان-بدون داشتن مدرک زبان ) دکتری(بورسیه) - و اوکراین در ( مقاطع دیپلم-لیسانس-ارشد -پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی (با کمترین هزینه در اروپا ) و انجام امور مربوط به Blue Card (کارت آبی در 9 کشور ) و کاری در کشور های آلمان-سوئد-پرتغال-هندوستان- فرانسه-بلژیک و اوکراین توسط تیم مقیم جهان تحصیل در 11 کشور با 45% تخفیف ویژه برای سال 2018 -2019 . ""همه امور تخفیف ویژه45%""صفحه اصلی > قاره آسیا >  هند > نطام آموزشی هند 
نطام آموزشی هند

سلام  به ایرونیایی که در وجب به وجب این دنیای بزرگ هستند.  در این پست  میخوام شما رو با نظام آموزشی هندوستان آشنا کنم.

نطام آموزشی در هند

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻨﺪ ، ﺍﺯ ﺳﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮحله ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ، ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ :

ﺩﻭ ﺩﻭﺭه ٥ ﺳـﺎﻟﻪ  ﺍﺑﺘﺪﺍﻳـﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ (Higher Secondary) ﻭ ﻳﻚ ﺩﻭﺭه ٢ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ . ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ، ﺩﻭﺭه ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ١٢ ﺳﺎﻝ به طول ﻣﻲ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ و در پایان به دانش آموزان مدرک ديپلم‌ دبيرستان‌ (Intermediate Certificate )اعطا‌ مي‌شود .


ﺍﻟﻒ : ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

١-  ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ، ﺩﺍﺷﺘﻦ مدﺭﻙ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ (Intermediate Certificate ) ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ .

٢-  ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ، ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

٣ - ﺩﻳﭙﻠﻢ ( Diploma ) ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻨﻬﺎ  در ﻛﺎﻟﺠﻬﺎ ﻳﺎ ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮﻫﺎ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

٤-  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ (Bachelor) ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ (٢  + ١٠ ) ﺍﺳﺖ

٥-  ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ  اﺭﺷﺪ (Diploma) ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

٦- ﺩﻭﺭه ( Master of Philosophy ( M.Phil ﻳﻚ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞ ( ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻭﺍﺣﺪ  ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ )  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ Master ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯ ﺩﻭﺭه ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻫﻨﺪ ﺍﺳﺖ .

٧- ﺩﻭﺭه ﺩﻛﺘﺮﻱ ( Doctor of Philosophy ( Ph.D  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ  سال ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﻲ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ .

٨ - ﺩﻭﺭه ﻓﻮﻕ ﺩﻛﺘﺮی ( Post Doctorate Fellowship ( P.D.F ، ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻭﺩ دﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .


ب : ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺍﺩﺍﺭه ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻨﺪ

ﺩﺭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺍﺋﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ، ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ، ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

ﻛﺎﻟﺞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﻛﺎﻟﺞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻘﺮﻳـﺒﺎﹰ ١٥ ﺗـﺎ ٢٠ ﺩﺭﺻـﺪ ﻛـﺎﻟﺞ ﻫـﺎﻱ ﻫـﻨﺪ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﻭ بقیه ﺑﻪ  ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . کلیه ﻛﺎﻟﺞ ﻫﺎﻱ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻳﻚ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

امیرعلی

  نوشتن نظر

هدوستان
مالزی
Contacts us  / Map  / Home page / About us

 ID Skype :  Jahantahsil  / Telegram : @Jahantahsil /  Email: Jahantahsil@gmail.com